Կարիերա/Թափուր հաստիքներ - Global Credit

Մենք ողջունում ենք Ձեր որոշումը միանալ «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ»-ին: Խնդրում ենք անձնական տվյալներն ուղարկել ստորև ներկայացված աղյուսակով:

 Ներկա պահին առկա է հետևյալ թափուր հաստիքը՝

 
Բիզնես վարկավորման բաժնի մասնագետ

 


 

 

Դիմում-հայտ աշխատանքի ընդունման

Պաշտոնը *
Ծննդյան ամսաթիվ *
Անուն, ազգանուն, հայրանուն *
Քաղաքացիություն *
Գրանցման հասցե *
Բնակության հասցե *
Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ
Սերիան, համարը *
Ում կողմից *
Տրման ամսաթիվ *
Կապի միջոցներ
Հեռ. Քաղաքային *
Հեռախոս. Բջջային *
Էլեկտրոնային փոստ *
Աշխատանքային գործունեություն
Խնդրում ենք նշել Ձեր աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը` սկսած վերջին տասը տարիներից:
Կազմակերպության անվանումը *
Զբաղեցրած պաշտոնը *
Աշխատանքի սկիզբ *
Աշխատանքի ավարտ *
Աշխատանքային պարտականությունների հակիրճ նկարագրություն *
Կրթություն
Խնդրում ենք նշել բոլոր ուսումնական հաստատությունները, որտեղ Դուք սովորել եք (ԲՈՒՀ, դպրոց և այլն)` թվարկելով վերջին ուսումնական հաստատությունից:
Հաստատության անվանումը *
Ուսման տարեթվերը *
Մասնագիտություն *
Դասընթացներ
Խնդրում ենք նշել դասընթացները կամ վերապատրաստման ծրագրերը, որոնց մասնակցել եք՝ թվարկելով վերջինից:
Կազմակերպության անվանում *
Ուսման տարեթվեր *
Դասընթացի անվանում *
Օտար լեզուների իմացություն
Հայերեն *
Ռուսերեն *
Անգլերեն *
Համակարգչային գիտելիքներ
MS Office *
ՀԾ բանկ 4 *
Lotus Notes *
Ընտանիքի կազմը. հայր, մայր, կին/ամուսին, երեխաներ, քույր, եղբայր:
Փոխկապակցվածություն *
ԱԱՀ *
Աշխատանքի վայրը *
Զբաղեցրած պաշտոն *
Անձնական տվյալներ
Ընտանեկան կարգավիճակը *
Վարոդական իրավունքի առկայություն *
Զորակոչում բանակ *
Ունե՞ք արդյոք ծանոթներ կամ բարեկամներ «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում: Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել անունը և փոխկապակցվածությունը: *
Խնդրում ենք նշել Ձեր հոբիները: *
Թարմացվել է՝ 04/07/2022 14:58:44