Տեղեկացնում ենք, որ 2016 թ.-ի նոյեմբերի 17-ին «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմսերի (GLBLB2, AMGLBLB12ER4) առևտուրը Բորսայի պարտատոմսերի ազատ շուկայում (Cbond) դադարեցվել է` դրանց շրջանառության ժամկետը լրանալու հիմքով:

 

08.09.2016թ. կայացած Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ՝ լրացուցիչ  բաժնետոմսերի թողարկման միջոցով, համալրվել է  Ընկերության կանոնադրական կապիտալը  500 000 000 ՀՀ դրամով:ՀՀ Կենտրոնական Բանկը 22.09.2016թ. գրանցել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն որի Ընկերության կանոնադրական կապիտալը սահմանվում է 1 500 000 000 ՀՀ դրամ: 

Թարմացվել է՝ 16/08/2017 13:15:57