Global Credit

Pledge of real estate

Վարկի գումարը

2մլն - 5մլն ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

24%

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական)

վարկի մայր գումարի մնացորդի 3%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

79%

Վարկի ժամկետը

6 ամիս

Վարկի ապահովածությունը

ք․ Երևանում գտնվող անշարժ գույք, որը բավարարում է ներկայացվող պահանջներին

Տրամադրման կարգը

կանխիկ/անկանխիկ

Վարկառուի տարիքը

25-60

Գրավի նվազագույն արժեք /շուկայական

30 մլն ՀՀ դրամ

Տոկոսի վճարում

Ամենամսյա

Վարկի մարում

Ժամկետի վերջում

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի կիրառվում

Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ)

Չի կիրառվում

Կանխիկացման վճար

 0%

Տույժեր, տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.13%

Ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական 0.13%

Տրամադրման ժամկետ

Արագացված կարգով՝ 1 աշխատանքային օրում

Ստանդարտ՝ 5 աշխատանքային օրում

Այլ վճարներ

Արագացված կարգով (ծախսերը կրում է հաճախորդը)

  • Միասնական տեղեկանքի տրամադրում՝ 60,000 դր
  • Նոտարական ծախսեր՝ 15,000-20,000 դր
  • Գրավի գրանցում՝ 150,000 դր

Ստանդարտ (ծախսերը կրում է կազմակերպությունը)

Գույքի գնահատման վճար 

ծախսերը կրում է կազմակերպությունը

Վարկի ձևակերպման վայր

Ընկերության գրասենյակ

Updated:22/02/2021 10:14:24