Realty pledge

«Հարգելի Հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սույն վարկատեսակն ունի բարձր փաստացի տոկոսադրույք, ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները»

Loan Currency

AMD

Lending type

cash/non cash

Costumer's age

18-70

Annual interest rate

24%

Annual factual interest rate*

38,19-65,43%

   

Loan term

up to 60 months

   

Loan amount

անշարժ գույք՝ առավելագույնը 15.000.000 ՀՀ դրամ

   

Վարկի ապահովածությունը

անշարժ գույք

   

Վարկ / Գրավ հարաբերակցությունը

Մինչև լիկվիդային արժեքի 60%-ի չափով

   

Տոկոսի վճարում**

ամենամսյա 

   

Վարկի մարում

ամենամսյա կամ պայմանագրային

   

Հայտի ուսումնասիրության վճար

10 000 ՀՀ դրամ (կիրառվում է միայն անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում)

   

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (ամսական)

անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 

մինչև 1,500,000 ՀՀ դրամ՝ 1.9%
1,500,001-3,000,000 ՀՀ դրամ` 1.5%
3,000,001-5.000,000 ՀՀ դրամ` 1.1%

5,000,001-10,000,000 ՀՀ դրամ ` 0.7%

10,000,001 – 15,000,000 ՀՀ դրամ ` 0.3%

   

Կանխիկացման վճար

0.3%

   

Գրավի գնահատման վճար

15.000-25.000 ՀՀ դրամ

   

Նոտարական վավերացման վճար

15.000 ՀՀ դրամ (միայն անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում)

   

Տույժեր, տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%

   

Վարկի տրամադրման (կամ մերժման) որոշման կայացում

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

   

Վարկի տրամադրում

առավելագույնը 5 աշխատանքային

   

Լրացուցիչ պայմաններ

անշարժ գույքի գտնվելու վայրը՝ Երևան քաղաք, Երևան քաղաքի արվարձաններում և վերջինիս սահմանակից մարզերի մարզկենտրոններում

   
Updated:26/11/2019 16:52:07