We have reached almost all the targets

01 / 01 / 2019

Այս տարի ներդրեցինք մի շարք նոր գործիքներ` կապված հաճախորդների արագ և հարմարավետ սպասարկման հետ, որոնք շարունակաբար ավելի ենք զարգացնում և շարժվում ենք առաջ դեպի ֆինտեխ ընկերություն

more...

A visit to Dream Home

21 / 12 / 2018

Global Credit has prepared a surprise for children of Dream House.

more...

Bonds: Placement

27 / 11 / 2018

Placement of nominal coupon bonds issued by "GLOBAL CREDIT" has been implemented.

more...

Bond issue

19 / 11 / 2018

500,000,000 AMD nominal coupon bonds will be implemented on November 27

more...
Updated: 08/01/2019 15:19:49