Ring the Bell for Gender Equality

12 / 03 / 2019

Today Armenia Securities Exchange-AMX and Central Depository of Armenia rang the opening bell for UN Sustainable Development Goal 5 - Gender Equality, alongside 80 stock exchanges worldwide

more...

Naming contest

16 / 02 / 2019

Do you have a creative and different ideas?

more...

We have reached almost all the targets

01 / 01 / 2019

Այս տարի ներդրեցինք մի շարք նոր գործիքներ` կապված հաճախորդների արագ և հարմարավետ սպասարկման հետ, որոնք շարունակաբար ավելի ենք զարգացնում և շարժվում ենք առաջ դեպի ֆինտեխ ընկերություն

more...

A visit to Dream Home

21 / 12 / 2018

Global Credit has prepared a surprise for children of Dream House.

more...
Updated: 14/03/2019 14:10:15