Գյուղատնտեսական վարկ

Վարկի նպատակ     Շրջանառու միջոցներ և կապիտալ ներդրումներ,վերաֆինանսավորում, այլ սպառողական ծախսեր
Վարկի գումարը (ՀՀ դրամ) Մինչև կամ 500 000 500001-1 000 000 1 000 001-1500 000 1500 001–2,500,000
Վարկի գումարը (ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ) Մինչև կամ 1000 1001–2000 2001–3000 3001-5000 5001-10000  10001-30000
Անվանական տոկոսադրույք (տարեկան) ՀՀ դրամ 24% 23% 22% 21%    
Անվանական տոկոսադրույք ԱՄՆ դոլար 20% 20% 18% 18% 18% 18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ԱՄՆ դոլար)

26.71%-22.99%

(կախված դադարի շրջանից)
 26.71%-22.99%
(կախված դադարի շրջանից)
 20.56%-24.22%
(կախված դադարի շրջանից)
 20.56%-24.22%
(կախված դադարի շրջանից)
 22.12%-20.93%
(կախված դադարի շրջանից)
 22.12%-20.51% (կախված դադարի շրջանից
Վարկի սպասարկման և տրամադրման վճար (միանվագ ) ՀՀ դրամ 6% 5% 4% 3.5%    
Վարկի սպասարկման և տրամադրման վճար (միանվագ ) ԱՄՆ դոլար 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Արտոնյալ ժամկետ (ամիսներով)՝ ժամկետ, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում Մինչև 6 Մինչև 9 ամիս Մինչև 12 ամիս Մինչև 15 ամիս Մինչև 18 ամիս Մինչև 18 ամիս
Վարկի նվազագույն և առավելագույն ժամկետը (ամիսներով) 3-ից 12 ամիս 3-24 ամիս

3-ից 36 ամիս

3-ից 36 ամիս

 3-ից 48 ամիս  3-ից 60 ամիս
Վարկի ապահովման ձևերը

երաշխավորող  

երաշխավորող

( ով կունենա եկամուտ՝ աշխատավարձ, կամ՝ իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող  գույք)

2 երաշխավորող (որոնցից մեկը ունի ստաբիլ եկամուտ՝ աշխատավարձ, մյուսը՝ իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող  գույք)

կամ 1 Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ

( բնակելի և ոչ բնակելի  անշարժ գույք,  ավտոմեքենա) 

3 երաշխավորող

որոնցից մեկը ունի ստաբիլ եկամուտ՝ աշխատավարձ, մյուսը՝ իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող  գույք)

 

կամ 1 երաշխավորող

   և  Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ

( բնակելի և ոչ բնակելի  անշարժ գույք,  ավտոմեքենա) 
 3 երաշխավորող

(որոնցից մեկը ունի ստաբիլ եկամուտ՝ աշխատավարձ, մյուսը՝ իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող  գույք)

կամ 1 երաշխավորող    կամ  Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ

(բնակելի և ոչ բնակելի  անշարժ գույք,  ավտոմեքենա)

 Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ, 2երաշխավորող, առնվազն մեկը անշարժ գույքի սեփականատեր
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

գրավադրում կատարելու դեպքում՝ 50%

 

 

Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%
 Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում    
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  • անձնագիր
  • սոցիալական քարտ
  • հողատարածքի սեփականության վկայական
Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում և ձևակերպում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 2 օրվա ընթաքում

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Գյուղատնտեսական վարկ ՀՀ դրամով

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Գյուղատնտեսական վարկ ԱՄՆ դոլարով

Թարմացվել է՝27/08/2018 16:52:44