Global Credit

Գյուղատնտեսական վարկ

Վարկի նպատակ     Շրջանառու միջոցներ և կապիտալ ներդրումներ,վերաֆինանսավորում, այլ սպառողական ծախսեր
Վարկի գումարը (ՀՀ դրամ) մինչև 1500 000 1500 001–2,500,000
Վարկի գումարը (ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ) մինչև 3000 3001-5000 5001-10000  10001-40000
Անվանական տոկոսադրույք (տարեկան) ՀՀ դրամ 24% 22%    
Անվանական տոկոսադրույք ԱՄՆ դոլար 20% 18% 18% 18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ՀՀ դրամ) 32.87-36.69%
(կախված դադարի շրջանից)
27.66-30.96% (կախված դադարի շրջանից)    
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ԱՄՆ դոլար)  22.99%-26.71%
(կախված դադարի շրջանից)
 20.56%-24.22%
(կախված դադարի շրջանից)
 22.12%-20.93%
(կախված դադարի շրջանից)
 22.12%-20.51% (կախված դադարի շրջանից
Վարկի սպասարկման և տրամադրման վճար (միանվագ ) ՀՀ դրամ 5% 3.5%    
Վարկի սպասարկման և տրամադրման վճար (միանվագ ) ԱՄՆ դոլար 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Կանխիկացման վճար (ԱՄՆ դոլար) 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Արտոնյալ ժամկետ (ամիսներով)՝ ժամկետ, որի ընթացքում մայր գումարից մարում չի կատարվում Մինչև 9 ամիս Մինչև 15 ամիս Մինչև 18 ամիս Մինչև 18 ամիս
Վարկի նվազագույն և առավելագույն ժամկետը (ամիսներով)

3-ից 24 ամիս

3-ից 36 ամիս

 3-ից 60 ամիս  3-ից 60 ամիս
Վարկի ապահովման ձևերը

1 երաշխավորող ( ունի ստաբիլ եկամուտ՝ աշխատավարձ, իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող  գույք)

կամ 1 Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ

( բնակելի և ոչ բնակելի  անշարժ գույք,  ավտոմեքենա) 

2 երաշխավորող

որոնցից մեկը ունի ստաբիլ եկամուտ՝ աշխատավարձ, մյուսը՝ իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող  գույք)

կամ 1 երաշխավորող

   և  Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ

( բնակելի և ոչ բնակելի  անշարժ գույք,  ավտոմեքենա) 
Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ + 2 երաշխավորող, առնվազն մեկը անշարժ գույքի սեփականատեր  Շարժական կամ անշարժ գույքի գրավ, + 2 երաշխավորող, առնվազն մեկը անշարժ գույքի սեփականատեր
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

գրավադրում կատարելու դեպքում՝ 60%

 

 

Տույժեր, տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%
 Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում    
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
  • անձնագիր
  • սոցիալական քարտ
  • հողատարածքի սեփականության վկայական
Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում և ձևակերպում Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 2 օրվա ընթաքում

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Գյուղատնտեսական վարկ ՀՀ դրամով

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Գյուղատնտեսական վարկ ԱՄՆ դոլարով

Թարմացվել է՝27/11/2020 17:02:54