• 36
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 1,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 100
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկատեսակն այն հաճախորդների համար է, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, վերջին 24 ամսվում կանոնավոր կերպով սպասարկել են գյուղատնտեսական, բիզնես կամ հիփոթեքային վարկեր:

Վարկի նպատակը շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, կապիտալ ներդրումներ, կրեդիտորական պարտքերի ֆինանսավորում, գյուղական կենցաղի հետ առնչվող այլ հարցերի ֆինանսավորում
Վարկի գումարը/ ՀՀ դրամ 300,000-1,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը/ ԱՄՆ դոլար  300,000-1,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետը 12-36 ամիս
Միջնորդավճար 0%
Կանխիկացում 0%
Անվանական տոկոսադրույքը՝ ՀՀ դրամ 

12 ամսվա դեպքում՝ 18,5%

13-24 ամսվա դեպքում՝ 20%

25-36 ամսվա դեպքում՝ 22%

Անվանական տոկոսադրույքը՝ ԱՄՆ դոլար 

12 ամսվա դեպքում՝ 12%

13-24 ամսվա դեպքում՝ 14%

25-36 ամսվա դեպքում՝ 16%

Փաստացի տոկոսադրույքը՝ ՀՀ դրամ

12 ամսվա դեպքում՝ 35.14%

13-24 ամսվա դեպքում՝ 37.12%

25-36 ամսվա դեպքում՝ 39.82%

Անվանական տոկոսադրույքը՝ ԱՄՆ դոլար 

12 ամսվա դեպքում՝ 26.81%

13-24 ամսվա դեպքում՝ 29.33%

25-36 ամսվա դեպքում՝ 31.88%

 Ամսական սպասարկման վճար 1% (վարկի նվազող մնացորդից) 
 Արտոնյալ ժամկետ մինչև 6 ամիս 
 Վարկի ապահովվածությունը Չի պահանջվում 
 Այլ պայմաններ 1 ընտանիքին (ընտանիքի 2 անդամների) միաժամանակ տրամադրվում է առավելագույնը 2 վարկ, ընդհանուր մինչև 1,500,000 ՀՀ դրամ, բայց յուրաքանչյուր անձի՝ ոչ ավել, քան 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Պահանջվող փաստաթղթեր անձը հաստատող փաստաթուղթ, գյուղական համայնքում փաստացի բնակություն, անշարժ գույքի սեփականության վկայական
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Մատչելի