Արևային վարկերի տրամադրում

Վարկի գումար 500.000-80.000.000 ՀՀ դրամ
 Վարկի ժամկետ մինչև 120 ամիս 
 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք  9.5-9.8% 
 Կանխավճար պարտադիր չէ 
 Վարկի ապահովվածությունը
  •  Ձեռք բերվող գույքը
  • առնվազն 1 անձի երաշխավորություն Ա/Ձ հանդիսացող հաճախորդների համար
  • իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների դեպքում 20% փայամասնակցությունը գերազանցող բոլոր մասնակիցների երաշխավորությունը 
 Վարկի մարումների ժամանակացույց 
  • անուիտետային
  • արտոնյալ ժամանակահատված՝ տրամադրվում է  պայմանավորված բիզնեսի սեզոնայնությամբ կամ բիզնես ծրագրով
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար  Վարկի գումարի 1%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 500,000 ՀՀ դրամ
Թարմացվել է՝04/05/2018 15:27:52