Global Credit

Արևային վարկերի տրամադրում

Վարկի գումար 500.000-80.000.000 ՀՀ դրամ
 Վարկի ժամկետ մինչև 120 ամիս 
 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք  9.5-9.8% 
 Կանխավճար պարտադիր չէ 
 Վարկի ապահովվածությունը
  •  Ձեռք բերվող գույքը
  • առնվազն 1 անձի երաշխավորություն Ա/Ձ հանդիսացող հաճախորդների համար
  • իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների դեպքում 20% փայամասնակցությունը գերազանցող բոլոր մասնակիցների երաշխավորությունը 
 Վարկի մարումների ժամանակացույց 
  • անուիտետային
  • արտոնյալ ժամանակահատված՝ տրամադրվում է  պայմանավորված բիզնեսի սեզոնայնությամբ կամ բիզնես ծրագրով
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար  Վարկի գումարի 1%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 500,000 ՀՀ դրամ

«ՖԻնանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ www.fininfo.am

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

ՁԵՐ ՎԱՐԿԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Թարմացվել է՝11/09/2019 10:30:39