Բլից +

Անհրաժեշտ պայման Սույն վարկատեսակից կարող են օգտվել “Բլից” վարկատեսակը 4 ամիս սպասարկած հաճախորդները                                                                                      
Բնակության հասցե ՀՀ քաղաքացի 
Վարկի գումարը 90.000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման եղանակը կանխիկ
Վարկի ժամկետը 12 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը 18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 213,67%
Ամսական սպասարկման վճար 7600 ՀՀ դրամ
Վարկի մայր գումարի 
վճարումը
 ժամկետի վերջում
 Տոկոսագումարների և 
սպասարկման վճարների վճարումը
 ամենամսյա
Հայտի ուսումնասիրության վճար չի գանձվում
 Վարկի կանխիկացման գումար   չի գանձվում
 Տույժեր, տուգանքներ  Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%
Տարիքը 25-63
Վարկի ձևակերպման վայր կազմակերպության գրասենյակ
 Այլ պայմաններ
  •  “ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ” ՓԲԸ կողմից տրամադրված հաճախորդի զեկույցում կասկածելի և անհուսալի ռիսկով դասակարգված (ներառյալ մարվածները) վարկերի առկայության դեպքում վարկատեսակը չի տրամադրվում,
  • “Բլից” վարկատեսակի սպասարկման ընթացքում ժամկետանց օրերի քանակը գումարային չպետք է գերազանցի 15 օրը,
  • Վարկային մասնագետներին թույլատրվում է սուբյեկտիվ կարծիքի հիման վրա մերժել վարկի տրամադրումը
  • “Բլից+” վարկատեսակ տրամադրելիս իրականացվում է “Բլից” վարկատեսակի /առկայության դեպքում/ ամբողջական մարում,

 Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Բլից+ վարկեր

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Թարմացվել է՝24/08/2018 16:47:21