Global Credit

Պարտատոմսեր

 ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ/2020թ․/ ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ է

 

Տեղեկացնում ենք, որ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է իրականացնել անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում: Առաջին տրանշով «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում՝ ստանդարտ փակ (եվրոպական) մեկանգամյա աճուրդի անցկացման միջոցով կտեղաբաշխվի 1,000,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով, 6.5 % տարեկան արժեկտրոնային եկատաբերությամբ, 3 տարի շրջանառության ժամկետով, 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 10,000 հատ անվանական արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր:Տեղաբաշխման ժամանակ պարտատոմսերի ուղղորդիչ նվազագույն գինը սահմանվում է 100 ԱՄՆ դոլար, որից ցածր գնով պարտատոմսերի տեղաբաշխման ընթացքում ներկայացվող հայտերը չեն բավարարվելու:

 

Երկրորդ տրանշով«Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում՝ ստանդարտ փակ մեկանգամյա աճուրդի անցկացման միջոցով կտեղաբաշխվի 500,000,000ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 10.5% տարեկան արժեկտրոնային եկատաբերությամբ, 2 տարի շրջանառության ժամկետով, 10,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 50,000 հատ անվանական արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր: Տեղաբաշխման ժամանակ պարտատոմսերի ուղղորդիչ նվազագույն գինը սահմանվում է 10,000 ՀՀ դրամ, որից ցածր գնով պարտատոմսերի տեղաբաշխման ընթացքում ներկայացվող հայտերը չեն բավարարվելու:

 

Որպես տեղաբաշխող հանդես է գալիս «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ-ն, իսկ թողարկվող պարտատոմսերի ցուցակումից հետո վերջինս իրականացնելու է նաև շուկա ստեղծողի (market maker) գործառույթներ:

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման ազդագիր

Հայտարարություն թողարման վերաբերյալ և պայմաններ

Պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ որոշում

 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 8-ՐԴ ԵՎ 9-ՐԴ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

Տեղեկացնում ենք, որ 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ին «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է իրականացնել անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում: Առաջին տրանշով «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում՝ ստանդարտ փակ (եվրոպական) մեկանգամյա աճուրդի անցկացման միջոցով կտեղաբաշխվի 1,000,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով, 6.5 % տարեկան արժեկտրոնային եկատաբերությամբ, 2 տարի շրջանառության ժամկետով, 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 10,000 հատ անվանական արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր:Տեղաբաշխման ժամանակ պարտատոմսերի ուղղորդիչ նվազագույն գինը սահմանվում է 100 ԱՄՆ դոլար, որից ցածր գնով պարտատոմսերի տեղաբաշխման ընթացքում ներկայացվող հայտերը չեն բավարարվելու:

Երկրորդ տրանշով«Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում՝ ստանդարտ փակ մեկանգամյա աճուրդի անցկացման միջոցով կտեղաբաշխվի 500,000,000ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 9% տարեկան արժեկտրոնային եկատաբերությամբ, 1 տարի շրջանառության ժամկետով, 10,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 50,000 հատ անվանական արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր: Տեղաբաշխման ժամանակ պարտատոմսերի ուղղորդիչ նվազագույն գինը սահմանվում է 10,000 ՀՀ դրամ, որից ցածր գնով պարտատոմսերի տեղաբաշխման ընթացքում ներկայացվող հայտերը չեն բավարարվելու:

Որպես տեղաբաշխող հանդես է գալիս «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ-ն, իսկ թողարկվող պարտատոմսերի ցուցակումից հետո վերջինս իրականացնելու է նաև շուկա ստեղծողի (market maker) գործառույթներ:

Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակը հրապարակված է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի և «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայքերում, համապատասխանաբար՝ www.globalcredit.am և www.renesa.am հասցեներով:

Հայտարարություն ցուցակման վերաբերյալ

Հայտարարություն անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի  վճարման և մարման ժամանակացույց

Գնի հաշվարկման բանաձև

Հայտարարություն

8-րդ և 9-րդ թողարկման Ազդագիր

Որոշում

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման,շրջանառության, արժեկտրոնների վճարման և մարման կարգն ու պայմանները


ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 7-ՐԴ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

 

Տեղեկացնում ենք, որ 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ին «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում: Կտեղաբաշխվի  500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 10  (տասը)  % տարեկան արժեկտրոնային եկատաբերությամբ, 3 տարի շրջանառության ժամկետով, 10,000 (տասը հազար)  ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 50,000 (հիսուն հազար) հատ անվանական արժեկտրոնայյին, ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր: Տեղաբաշխման ժամանակ դրամային պարտատոմսերի ուղղորդիչ նվազագույն գինը սահմանվում է 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ, որից ցածր գնով պարտատոմսերի տեղաբաշխման ընթացքում ներկայացվող հայտերը չեն բավարարվելու:

 Պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում՝ ստանդարտ փակ (եվրոպական) մեկանգամյա աճուրդի անցկացման միջոցով:

Որպես տեղաբաշխող հանդես է գալիս «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ-ն, իսկ թողարկվող պարտատոմսերի ցուցակումից հետո վերջինս իրականացնելու է նաև շուկա ստեղծողի (market maker) գործառույթներ:

Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակը հրապարակված է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի և «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայքերում, համապատասխանաբար՝ www.globalcredit.am և www.renesa.am հասցեներով:

Հայտարարություն անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի  վճարման և մարման ժամանակացույց

Գնի հաշվարկման բանաձև

7-րդ թողարկման Ազդագիր 2018թ.

Որոշում

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման,շրջանառության, արժեկտրոնների վճարման և մարման կարգն ու պայմանները


ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 5-ՐԴ ԵՎ 6-ՐԴ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություն (2018թ. առաջին կիսամյակ)

Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություն (2017թ. տարեկան)

 Հայտարարություն «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ -ի հինգերորդև վեցերորդ թողարկմանպարտատոմսերի«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ումցուցակման վերաբերյալ

Հայտարարություն անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին 

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ -ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման և մարման ժամանակացույց 

Գնի հաշվարկման բանաձև

5-րդ և 6-րդ թողարկման Ազդագիր 2017թ.

Որոշում

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման,շրջանառության, արժեկտրոնների վճարման և մարման կարգն ու պայմանները


ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 3-ՐԴ ԵՎ 4-ՐԴ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություն (2017թ. առաջին կիսամյակ)

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ -ի երրորդ և չորրորդ թողարկման պարտատոմսերի «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ում ցուցակման  վերաբերյալ հայտարարություն

Պարտատոմսերի մարման ժամանակացույց

Հայտարարություն պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների մասին

3-րդ և 4-րդ թողարկման Ազդագիր 2016թ.

Որոշում «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման մասին

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման,շրջանառության, արժեկտրոնների վճարման և մարման կարգն ու պայմանները

Պարտատոմսերի թողարկման նախահաշիվ

Տարեկան զեկույց

Հայտարարություն ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ

 


ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ

Պատասխանատու անձանց հայտարարություն (2016թ առաջին կիսամյակ)

Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություն (2016թ առաջին կիսամյակ)

Պատասխանատու անձանց հայտարարություն (2015թ)

Հաշվետու թողարկողի հաշվետվություն (2015թ)

1-ին և 2-րդ թողարկման Ազդագիր 2015թ.

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման,շրջանառության, արժեկտրոնների վճարման և մարման կարգն ու պայմանները

Պարտատոմսերի թողարկման նախահաշիվ

Որոշում «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման մասին

Թարմացվել է՝30/11/2020 10:00:00