Global Credit

Բիզնես վարկային գիծ

Վերականգնվող վարկային գիծ-տրամադրվում է աղյուսակում նշված սահմանաչափի պայմաններով և սակագներով +4 % գործող սահմանաչափի համար նախատեսված տոկոսադրույքից:  Վերականգնվող վարկային գծի համար վարկի չօգտագործված մասի համար սակագին չի կիրառվում:
Մարումների եղանակ նվազող (մայր գումարը հավասարաչափ), վարկի ժամկետի 2/3-ի ընթացքում վարկի հիմնական գումարի մարումը՝ 2%
վարկի ժամկետի 2/3-ի ընթացքում մարված գումարը կրկին ստանալու (վերականգնելու) հնարավորություն: 
Թարմացվել է՝15/10/2019 15:01:20