Բիզնես վարկային գիծ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Վարկի գումարը

250.000-2.500.000 ՀՀ դրամ 

Տարեկան տոկոսադրույքը

21%

Տրամադրման ժամկետը

մինչև 36 ամիս

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

0.35% սկզբնական գումարի նկատմամբ

Վարկի տրամադրման վճար (միանվագ)

3.5 % (նվազագույնը 50.000 ՀՀ դրամ)

Վարկի կանխիկացման/ փոխանցման վճար

Կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակներով ստացման դեպքում՝ վարկի գումարի 1%-ը (նվազագույնը՝ 5000 ՀՀ դրամ)

Մարումների եղանակը

  • 1-18 ամիսների ընթացքում   կամ մարման ժամկետի առաջին կեսի ընթացքում վարկի հիմնական գումարի օգտագործված մասի 6 % չափով ամսական վճարում
  • տոկոսագումարի ամսական վճարում
  • հիմնական գումարի մարման հաջորդ օրը գծից մարված գումարի կրկին ստացման հնարավորություն:
  • Սկսած 19-րդ ամսից՝ անուիտետային մարումների ժամանակացույց 

Վարկային գծի վերափոխումը վարկի

Վարկային գծի սպասարկման ընթացքում վարկային գծի սահմանաչափը կարող է նվազեցվել եթե,

ա) Վարկային գծի գործողության ընթացքում 3 ամիս անընդմեջ յուրաքանչյուր ամսում ունենում է միանվագ 10 օր և ավելի ուշացում վարկի սպասարկման գծով

բ) Վարկային ռիսկի դասը համաձայն ռեգիստրի տվյալների օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ չափանիշներով դասակարգվել է հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի, անհուսալի դասերով և ռիսկի դասը հաջորդ ամիս չի դարձել ստանդարտ:

գ)  Ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման դեպքում:

դ) Վարկային կազմակերպության կողմից այլ ռիսկերի բացահայտման կամ հաճախորդի կողմից պայմանագրի կետերից որևէ մեկի խախտման դեպքում:
Վարկային գծի վերաբերյալ որոշման կայացում և վարկային գծի ձևակերպում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Թարմացվել է՝26/01/2018 11:25:43