Բիզնես վարկային գիծ

Վերականգնվող վարկային գիծ-տրամադրվում է աղյուսակում նշված սահմանաչափի պայմաններով և սակագներով+ 4 % գործող սահմանաչափի համար նախատեսված %-ից:  Վերականգնվող վարկայինգծի համար վարկի չօգտագործված մասի համար սկագին չկիրառել:
Մարումների եղանակ նվազող (մայր գումարը հավասարաչափ), վարկի ժամկետի 2/3-ի ընթացքում վարկի հիմնական գումարի մարումը՝ 2 %
վարկի ժամկետի 2/3-ի ընթացքում մարված գումարը կրկին ստանալու (վերականգնելու) հնարավորություն: 
Թարմացվել է՝30/08/2019 13:49:28