Բիզնես վարկեր երաշխավորությամբ

ԲԻզնես վարկեր 1 օրում
  Բիզնես վարկեր երաշխավորությամբ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Վարկի սահմանաչափը

500,000- 5,000,000 1,000-10,000

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Տարեկան տոկոսադրույքը

17% 13.9%-ից

Տրամադրման ժամկետը

Մինչև 60 ամիս

Ապահովվածություն

երաշխավորություն

Տոկոսագումարների վճարումը

ամենամսյա

Վարկի գումարի մարումները

անուիտետային

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման վճար

0.5% վարկի սկզբնական գումարի նկատմամբ (ամսական) 0.4% վարկի սկզբնական գումարի նկատմամբ (ամսական)

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

4% 3.5%

Կանխիկացման վճար

0.3% 0.5% 
Վարկի հաստատումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Թարմացվել է՝20/03/2019 14:28:15