Բիզնես վարկեր երաշխավորությամբ

ԲԻզնես վարկեր 1 օրում
  Բիզնես վարկեր երաշխավորությամբ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Վարկի սահմանաչափը

500,000- 5,000,000 1,000-10,000

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Տարեկան տոկոսադրույքը

21% 17%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

35.21-37.47% 30-32.16%

Տրամադրման ժամկետը

Մինչև 60 ամիս

Ապահովվածություն

երաշխավորություն

Տոկոսագումարների վճարումը

ամենամսյա

Վարկի գումարի մարումները

անուիտետային

Վարկի սպասարկման վճար

0.75% վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ (ամսական) 0.75% վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ (ամսական)

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

1% 1%

Կանխիկացման վճար

1% 1% 
Վարկի հաստատումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Թարմացվել է՝02/09/2019 14:38:15