Ոսկու գրավադրմամբ վարկեր

Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

24%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը *

27.52%-251.76%

Վարկի ժամկետը

մինչև 24 ամիս

Վարկի գումարը**

մինչև 500 000 ՀՀ դրամ 500 001-10 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ապահովածությունը

ոսկյա իրեր՝ գնահատված 
որպես ջարդոն

Վարկ / Գրավի արժեք հարաբերակցությունը

մինչև 6 ամիս- 120%
մինչև 12 ամիս- 100%
մինչև 24 ամիս- 120%
մինչև 6 ամիս- 100%
մինչև 12 ամիս- 90%
մինչև 24 ամիս- 100%

Վարկի մարում

մինչև 12 ամիս- տոկոսագումարի մարումը ամսական, մայր գումարի մարումը՝ ժամկետի վերջում
12-24 ամիս- անուիտետային

Ոսկյա իրերի գնահատման սակագներ՝ (1գր.)

 • 375 հարգ- 6 100 ՀՀ դրամ
 • 585 հարգ-9 600 ՀՀ դրամ
 • 750 հարգը-12 500 ՀՀ դրամ
 • 875 հարգը- 14 000 ՀՀ դրամ
 • 900 հարգը- 14 800 ՀՀ դրամ
 • 985 հարգը- 16 000 ՀՀ դրամ
 • 999 հարգը- 16 500 ՀՀ դրամ

սպիտակ ոսկու դեպքում

 • 585 հարգը- 7 300 ՀՀ դրամ
 • 750 հարգը- 9 300ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ)

 • մինչև 150 000 դր. – 2 000 ՀՀ դրամ
 • 150 001 – 250 000 դր. – 4 000 ՀՀ դրամ
 • 250 001 – 500 000 դր. – 6 000 ՀՀ դրամ
 • 500 001 – 800 000 դր. – 8 000 ՀՀ դրամ
 • 800 001 – 1 000 000 դր. – 10 000 ՀՀ դրամ
 • 1 000 001 դր. և ավելի – 12 000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման վճար

0.3%

Տույժեր, տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.1%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝  0.1%

Վարկի ձևակերպումը

անհրաժեշտ փաստաթղթերի և գրավի ներկայացման օրվա ընթացքում

Լրացուցիչ պայմաններ

Դրական վարկային պատմություն

 

* - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

** - Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա և կիրառվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ (այսինքն յուրաքանչյուր օրվա տոկոսագումարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ):

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ-Ոսկու գրավադրմամբ վարկեր

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Թարմացվել է՝23/03/2018 16:50:42