Գումարային շտապօգնություն

 Անհրաժեշտ է միայն անձնագիր, սոցիալական քարտ և դրական վարկային պատմություն
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

24%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը *

124.3%

Վարկի ժամկետը

1-12 ամիս

Վարկի գումարը

մինչև 300 000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարում**

ամենամսյա հավասարաչափ

Պահանջվող փաստաթղթեր

ՀՀ անձնագիր և սոցիալական քարտ

Հայտի ուսումնասիրության վճար

2 000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական)

  • մինչև 150 000 ՀՀ դրամը գումարի դեպքում սկզբնական մայր գումարի 4%,
  • 150 001 -300 000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում սկզբնական մայր գումարի 3%

Կանխիկացման վճար 

0.3%

Վարկի որոշման կայացում ***

30 րոպեի ընթացքում

Վարկառուի տարիքը

21-63 տարեկան

Տույժեր տուգանքներ

 

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%

Վարկառուի գրանցման/բնակության վայր

ք.Երևան,ք. Աբովյան, ք. Էջմիածին, ք. Մասիս, ք. Եղվարդ, ք. Հրազդան

Վարկունակության գնահատում

բացառապես վարկային պատմության հիման վրա

 * - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

** - Վարկի մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ մեծություններով (անուիտետ ժամանակացույց), ընդ որում տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա և կիրառվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ (այսինքն յուրաքանչյուր օրվա տոկոսագումարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ): 

*** - Սույն վարկատեսակով ուղղարկված հայտի ընթացքին կարող եք հետևյալ նաև online:Դիմումի կարգավիճակ բաժնում հավաքեք Ձեզ տրված ծածկագիրը և տեղեկացեք հայտի ընթացքին:

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ

 ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`www.fininfo.am

Թարմացվել է՝24/08/2018 16:18:18Դիմել