Գումարային շտապօգնություն+

 

Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ

Վարկի գումարը

Մինչև 500.000 ՀՀ դրամ առնվազն 3 ամիս “Գումարային շտապօգնություն” վարկատեսակ սպասարկած հաճախորդներին

Վարկի անվանական տոկոսադրույքը

24%

Վարկի փաստացի տոկոսադրույքը

118.14%

Վարկի մարում

ամենամսյա հավասարաչափ

Վարկի ժամկետը

մինչև 18 ամիս

Վարկի սպասարկման վճար

վարկի սկզբնական գումարի ամսեկան 3 %-ի չափով

Հայտի ուսումնասիրության վճար

2000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման վճար

0.3%

Տույժեր, տուգանքներ

 

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%

Վարկի որոշման կայացում 30 րոպեի ընթացքում
Վարկառուի տարիքը 21-63
Վարկառուի գրանցման/բնակության վայր ք. Երևան, ք. Աբովյան, ք. Էջմիածին, ք. Մասիս, ք. Եղվարդ, ք. Հրազդան
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր Անձնագիր, սոցիալական քարտ


Պայմաններ

  • Վարկատեսակից կարող են օգտվել բոլոր այն ՀՀ քաղաքացիները, ովքեր օգտվել են “Գլոբալ Կրեդիտ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ “Գումարային շտապօգնություն” վարկատեսակից, սպասարկել են այն առնվազն  3 ամիս և ավելի նշված վարկատեսակի մասով առավելագույն ժամկետանց օրերի քանակը գումարային չի գերազանցում 12 օրը, ինչպես նաև վերջին մեկ տարվա ընթացքում հաճախորդի ժամկետանց օրերի ընդհանուր գումարը չի գերազանցում 30 օրը,
  • Հաճախորդի ընդհանուր վարկային պարտավորությունների առավելագույն գումարը չի գերազանցում 3.000.000 ՀՀ դրամը /հիփոթեքային վարկատեսակներին չի տարածվում/,
  • Հաճախորդը վերջին երեք ամսվա ընթացքում չի ստանձնել թվով 2 վարկային պարտավորություններ կանխիկ գումարի տեսքով,

* - - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ
** - Վարկի մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ մեծություններով (անուիտետ ժամանակացույց), ընդ որում տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա և կիրառվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ (այսինքն յուրաքանչյուր օրվա տոկոսագումարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ): 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Գումարային շտապօգնություն+

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի: 

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

 «Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`www.fininfo.am

Թարմացվել է՝24/08/2018 16:23:59