Էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռք բերման վարկ («Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում)

Էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռք բերման վարկ («Ջերմ Օջախ» ծրագրի շրջանակներում)

Վարկավորման տարածաշրջանը հիմնականում ք.Երևան (բացառությամբ՝ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքի), ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, ք.Մասիս, ք.Աշտարակ
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը 60 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը 14%
Վարկի սահմանային գումարը մինչև 2 200 000 ՀՀ դրամ
Վարկի և տոկոսի վճարում Հաշվեգրված տոկոսների մարումները՝  ըստ պայմանագրի,
Վարկի գումարի մարումները՝ ամենամսյա (հավասարաչափ)
Վաղաժամկետ մարման տույժ առաջին 1 տարվա ընթացքում վարկի 10%-ից ավել մարելու դեպքում վաղաժամկետ մարվող գումարի 3% չափով
Տույժեր, տուգանքներ
  • մարումների ժամանակացույցում նախատեսված ժամկետներում վարկի չմարման դեպքում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ մինչև պայմանագիրը կնքելու օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկի չափով
  • մարումների ժամանակացույցում նախատեսված ժամկետներում վարկի չմարման դեպքում գանձվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար ժամկետանց վարկի գումարի 0.3% չափով
  • տոկոսների գծով ժամկետանց պարտք առաջանալու դեպքում գանձվում է տույժ՝ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար ժամկետանց տոկոսագումարի 0.5% չափով
Վարկի ապահովվածություն
  • տեղադրվող ջրտաքացման արևային համակարգ
  • երրորդ անձի երաշխավորություն
Հայտի ուսումնասիրության վճար անվճար
Վարկի սպասարկման վճար 2 000 ՀՀ դրամ (ամսական)
Որոշման կայացում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի ձևակերպում որոշման կայացումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am

Թարմացվել է՝10/04/2017 17:07:02