Էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռք բերման վարկեր («Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի» ծրագրի շրջանակներում»)

Էներգաարդյունավետ համակարգերի ձեռք բերման վարկեր («Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի» ծրագրի շրջանակներում»)

Վարկի գումարը 200.000-1.250.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը մինչև 48 ամիս
Մարումները ամենամսյա հավասարաչափ
Տարեկան տոկոսադրույքը 21%
Միանվագ տրամադրման վճար 0%
Գրավ ձեռք բերվող սարքավորումը և/կամ անձնական երաշխավորություն
Ամսական սպասարկման վճար 200.000-499.000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում՝ 1.500 ՀՀ դրամ
500.000-999.000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում՝ 2.000 ՀՀ դրամ
1.000.000 - 1.250.000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում՝ 2.500 ՀՀ դրամ 
Թարմացվել է՝14/09/2016 14:01:04