Global Credit

Բիզնես վարկեր գրավադրումով

  Բիզնես վարկեր գրավադրումով 

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Վարկի սահմանաչափ

500,000-10,000,000 10,000,001-20,000,000                                    1,000-20,000                           
20,001-20,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ Կանխիկ կամ անկանխիկ Կանխիկ կամ անկանխիկ                     Կանխիկ կամ անկանխիկ

Տարեկան տոկոսադրույքը

15% 13-15% 11% 9-11%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

27.48-28.78%  24.87-30.10% 22.55-23.79%  20.03-24.68%

Տրամադրման ժամկետը

60-84 ամիս 60-120 ամիս 60-84 ամիս   60-120 ամիս

Ապահովվածություն

1.եթե տրանսպորտային միջոց, ապա առնվազն մեկ անձի երաշխավորություն, 2.անշարժ գույք

 

1.եթե տրանսպորտային միջոց, ապա առնվազն մեկ անձի երաշխավորություն, 2.անշարժ գույք 1.եթե տրանսպորտային միջոց, ապա առնվազն մեկ անձի երաշխավորություն, 2.անշարժ գույք 1.եթե տրանսպորտային միջոց, ապա առնվազն մեկ անձի երաշխավորություն, 2.անշարժ գույք

Տոկոսագումարների վճարումը

ամենամսյա ամենամսյա ամենամսյա ամենամսյա

Վարկի գումարի մարումները

անուիտետային անուիտետային անուիտետային անուիտետային

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական)

0.75% (վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ) 0.75% (վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ) 0.75% (վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ) 0.75% (վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ)

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

1%  1% 1% 1%

Կանխիկացման վճար

1% 1% 1% 1%
Վարկի հաստատումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Թարմացվել է՝26/02/2020 09:33:41