Երաշխիքներ

120-240 ամիս մարման ժամկետ
  Հայտի ապահովման (մրցույթի մասնակցության) երաշխիքներ Աշխատանքների կատարման, կանխավճարի ապահովման երաշխիքներ Կատարված աշխատանքների որակի (ետավարտական) երաշխիքներ

Տրամդրվող երաշխիքի դիմաց կատարվող գանձում /միանվագ/

երաշխիքի գումարի 1.5%, նվազագույնը 30 000 ՀՀ դր. առավելագույնը 500 000 ՀՀ դր.

  • մինչև 366 օր երաշխիքի գումարի 2%, նվազագույնը 50 000 ՀՀ դր.
  • 366 - 548 օր երաշխիքի գումարի 2.5%, նվազագույնը 70 000 ՀՀ դր.
  • 548 օր և ավելի երաշխիքի գումարի 3%, նվազագույնը 100 000 ՀՀ դր.
երաշխիքի գումարի 3%, նվազագույնը 50 000 ՀՀ դր.

Երաշխիքի ժամկետը

ըստ պահանջվող երաշխիքի տեսակի և պայմանների

Երաշխիքի ժամկետի երկարաձգում

երաշխիքի գումարի 1.5%, նվազագույնը 50 000 ՀՀ դր.

Հայտի ուսումնասիրության վճար

15 000 ՀՀ դր.

Երաշխիքի ձևակերպումը

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Գանձման կարգը

միանվագ տրամադրման պահին
Թարմացվել է՝19/05/2016 11:26:46