Global Credit

Հիփոթեքի կանխավճար

Հարգելի Հաճախորդներ, տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակը գործում է բացառապես կազմակերպությունից անշարժ գույքի ձեռք բերման վարկատեսակներից օգտվելու դեպքում:

Վարկիի նպատակը

Հիփոթեքային վարկի կանխավճար

Կրեդիտառու

ՀՀ քաղաքացի

Վարկավորման առավելագույն գումար

1,000,000-6,000,000 ՀՀ դրամ (համաժեք դոլար)

Վարկի տրամադրման արժույթը

ՀՀ ԴՐԱՄ/ԱՄՆ դոլար

Վարկի տրամադրման ժամկետը

60 ամիս

 

Վարկի տրամադրման եղանակը

Միանվագ

 

 

Վարկի

անվանական տոկոսադրույք

12.5 % (Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման միջոցով տրամադրվող վարկերի դեպքում),

 

8.0 % (Բնակարան երիտասարդներին ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման միջոցով տրամադրվող վարկերի դեպքում),

 

Սեփական ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ հիմնական հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի չափով,

12-18 %

Կրեդիտի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

13.241%

8.299%

12.68-19.56%

Վարկի մարման ձև

Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային

Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն

Վարկի ապահովություն

Վարկառուի և հիմնական հիփոթեքային պայմամագրի բոլոր Համավարկառուների եկամուտը

 

Վարկի ժամկետանց մայր գումարի գծով հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

օրական 0.05%

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տուգանք՝  չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

օրական 0.08%

Վարկի հասատում

Վարկը հաստատվում է հիմնական հիփոթեքային վարկը հաստատելու համար «Հիփոթեքային վարկավորման» կարգով սահմանված իրավասու մարմնի կողմից՝ հիմնական վարկի հետ համատեղ:

(անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 3 (երեք)  բանկային օրվա ընթացքում)

Վարկի ձևակերպում

Հիմնական հիփոթեքային վարկի տրամադրման հետ համատեղ(անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 7  բանկային օրվա ընթացքում)

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

ՁԵՐ ՎԱՐԿԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄՆ ԱՆՎՃԱՐ Է

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Թարմացվել է՝02/12/2019 15:38:33