«Ազգային հիփոթեքային» ՓԲԸ հետ համագործակցության շրջանակներում

«Ազգային հիփոթեքային» ՓԲԸ հետ համագործակցության շրջանակներում

Վարկի նպատակը
 • բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
 • բնակելի անշարժ գուքի կառուցապատում
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
 Վարկավերման տարածաշրջանը  հիմնականում ք.Երևան, ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, ք.Մասիս, ք.Աշտարակ
 Վարկի արժույթը  ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը
 •  120 – 240 ամիս
 • անշարժ գույքի վերանորոգում
  60-180 ամիս
 Տարեկան տոկոսադրույքը
 •  բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում` 13%
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում`14%
 Կանխավճար (նվազագույնը) բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում՝ 30%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 10%
Վարկի սահմանային գումարը
 • բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում` 25 000 000 ՀՀ դրամ
 • վերանորոգում՝ մինչև 15 000 000 ՀՀ դրամ
 • կառուցապատում՝ մինչև 25 000 000 ՀՀ դրամ
 Վարկ / Գրավի արժեք սահմանային հարաբերակցությունը
 •  բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում՝ 70%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90%
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում՝ 50%
 • բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում՝ 70% (ներառում է լրացուցիչ գույքը)
 Վարկի և տոկոսի վճարում  ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց
 Տույժեր, տուգանքներ  ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.5%, ժամկետանց գումարի տոկոս (վնաս)՝ 24%
 Վաղաժամկետ մարման տույժ  առաջին 1 տարվա ընթացքում վարկի 10%-ից ավել վճարվող գումարի 3% չափով
 Հայտի ուսումնասիրության վճար  5 000 ՀՀ դրամ
 Վարկի սպասարկման վճար  վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ
 Որոշման կայացում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 Վարկի ձևակերպում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 Անհրաժեշտ պայմաններ  
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատում՝ անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրում ֆիզիկական վնասից՝ գույքի արժեքի նկատմամբ տարեկան 0.2-0.22% դրույքով
 • վարկառուի դժբախտ դեպքերից տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.2- 0.22% դրույքով

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am

Թարմացվել է՝10/04/2017 17:05:48