Global Credit

Pay4me

Վարկի տեսակ Վերականգնվող վարկային գիծ մթերային խանութների համար
Վարկի արժույթը  ՀՀ դրամ
Վարկի սահմանաչափ 300,000-5,000,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը անկանխիկ
Տարեկան տոկոսադրույքը 18-24%
Վարկի մարման ժամկետ 12 ամիս՝ երկարաձգման պայմանով
Ապահովվածություն առանց գրավի, առանց երաշխավորության
Վարկի մարման կարգը Հաճախորդը մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը, պարտավոր է վճարել նախորդ ամսվա օգտագործված մնացորդային գումարի և հաշվեգրված տոկոսագումարների հանրագումարի առնվազն 10%: Ամսվա վերջի դրությամբ մինչ այդ օրը հաշվեգրված տոկոսագումարները կապիտալացվում են:
Վարկի սպասարկման վճար չի պահանջվում
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար չի պահանջվում
Կանխիկացման վճար չի գանձվում
Վարկի հաստատում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Նկարագիր

Pay4me-ին Հայաստանում առցանց վարկավորման ֆինանսական hարթակ է, որն ապահովում է առևտրային կետերի (այսուհետ նաև՝ Հաճախորդ) կողմից մատակարարներից ձեռք բերված ապրանքների դիմաց առցանց վճարման իրականացումը:Pay4me-ն առևտրային կետերին տրամադրում է դրամական միջոցների շուրջօրյա (24/7 ռեժիմով) հասանելիություն ձեռք բերվող ապրանքների դիմաց առցանց (բջջային հեռախոսի և համակարգչի միջոցով) վճարում կատարելու համար: Այն հնարավորություն է ընձեռում մատակարարներին և առևտրային կետերին զարգացնել անկանխիկ շրջանառությունը՝ նվազագույնի հասցնելով կանխիկի շրջանառությունը մատակարարների և առևտրային կետերի միջև:

Թարմացվել է՝12/02/2021 10:38:51