Աշխատավարձի հնգապատիկ

Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը կանխիկ/անկանխիկ
Վարկի գումարը վարկառուի աշխատավարձի հնգապատիկի չափով, բայց ոչ ավել քան 700.000 ՀՀ դրամը
Վարկի ժամկետը մինչև 24 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 24%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը* առավելագույնը 82.32%
Վարկի մարում անուիտետային
Հայտի ուսումնասիրության վճար 3 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման վճար 0.3%
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (ամսական) վարկի սկզբնական գումարի 2%-ի չափով
Տույժեր, տուգանքներ
  • Ժամկետանց գումարի տույժ` 0.3% օրական,
  • Ժամկետանց տոկոսի տույժ` 0.5% օրական,
  • Ժամկետանց գումարի տոկոսադրույք (վնաս)` 24% տարեկան
Պահանջվող փաստաթղթեր անձը հաստատող փաստաթուղթ, սոցիալական քարտ, աշխատավայրից տեղեկանք, անհրաժեշտությա դեպքում նաև այլ փաստաթղթեր
Անհրաժեշտ պայմաններ

հաճախորդը պետք է հանդիսանա առնվազն 6 ամսվա աշխատակից և ունենա դրական վարկային պատմություն

(Հաճախորդի վարկային պատմությունը դրական է համարվում, եթե վերջին մեկ տարվա ընթացքում հաճախորդի ժամկետանց օրերի ընդհանուր գումարը` համաձայն ԱՔՌԱ զեկույցի, չի գերազանցում 31 օրը)

* - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ-Աշխատավարձի հնգապատիկ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am

Թարմացվել է՝18/10/2017 12:00:53