SMS Վարկ

Հաշված րոպեների ընթացքում վարկի գումարը Ձեր քարտին

Բացառապես օնլայն վարկավորում օրվա ցանկացած պահին՝ 09:00-24:00
 

Գումարը ստանում եք Ձեր բանկային քարտին,


կանխիկացնում եք մոտակա բանկոմատից


Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ

Տրամադրման կարգը

անկանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

24%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը *

50.99-204.43%% 

Վարկի ժամկետը

Մինչև 45 օր և մինչև 12 ամիս

Վարկի գումարը**

50 000- 200 000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարում**

45 օրվա ՝ Ժամկետի վերջում, 12 ամիս՝ անուիտետային

Պահանջվող փաստաթղթեր

անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ, ՀՀ առևտրային բանկերից մեկի կողմից թողարկված բանկային քարտ

Հայտի ուսումնասիրության վճար

անվճար

Վարկի սպասարկման վճար (ամսական)

45 օր՝ վարկի սկզբնական գումարի 3%-ի չափով, նվազագույնը 3 000 ՀՀ դրամ
12 ամիս՝ վարկի սկզբնական գումարի 5%-ի չափով, նվազագույնը 5 000 ՀՀ դրամ

Վարկառուի տարիքը

23-60 /ներառյալ/ տարեկան

Տույժեր տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%

Վարկառուի գրանցման/բնակության վայր

ք.Երևան, ք. Վանաձոր, ք. Կապան, ք. Էջմիածին, ք. Աբովյան և ք. Հրազդան

Վարկունակության գնահատում

բացառապես վարկային պատմության հիման վրա

Վճարման եղանակ

Վարկի վճարման ենթակա գումարը անհրաժեշտ է վճարել կազմակերպության գրասենյակում, կամ ՀՀ առևտրային բանկերից որևէ մեկում

Պայմաններ

  • Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չեն 5-ից ավել "նոր վարկային դիմում" նշումը,
  • Հաճախորդը չունի ստանձնած (գործող) "ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ "Գումարային շտապօգնություն" կամ "Գումարային շտապօգնություն +" վարկատեսակը,
  • Հաճախորդի վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ստանձնած վարկային պարտավորությունները չեն գերազանցում երկուսը

 

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

** Վարկավորում չի իրականացվում "ՎՏԲ Հայաստան բանկ" ՓԲԸ-ի կողմից, "Պրոկրեդիտ բանկ" ՓԲԸ-ի կողմից և "Առէկսիմբանկ" ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված քարտերի դեպքում

*** - Վարկի գումարի և հաշվարկված տոկոսագումարների մարումները կատարվում է ժամկետի վերջում ընդ որում տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա և կիրառվում են վարկի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ (այսինքն յուրաքանչյուր օրվա տոկոսագումարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ): Վարկի սպասարկման միջնորդավճարը վճարվում է յուրաքանչյուր օրացույցային ամսվա համար:

**** - Սույն վարկատեսակով ուղղարկված հայտի ընթացքին կարող եք հետևյալ նաև online՝ սույն կայքի միջոցով՝ «Դիմումի կարգավիճակ» բաժնում լրացնելով Ձեզ ուղարկված ծածկագիրը

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ-էս էմ էս վարկ

 ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

ՁԵՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


Վարկի ձևակերպման վայրը՝ կազմակերպության գրասենյակ:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

Թարմացվել է՝22/08/2019 11:28:47Դիմել