Արևային համակարգերի գնում

 

Վարկի արժույթ  ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը 9.8%
Վարկի գումար  ձեռք բերվող գույքի մինչև 100%
Վարկի ժամկետ 120 ամիս
Վարկի մարումների ժամանակացույց  անուիտետային
Վարկի ապահովություն  ձեռք բերվող գույքի գրավ
Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար օրական 0.05%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ օրական 0.08%
Թարմացվել է՝04/09/2018 15:12:46