«Ջրից դեպի շուկա» ծրագրի վարկեր

Տարեկան  տոկոսադրույքը 12%
Փաստացի տոկոսադրույք 13-13.6%
Տրամադրման ժամկետը 24 - 65 ամիս (մինչև 2020թ. սեպտեմբեր)
Վարկի  գումարը 300 000-20 000 000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը կանխիկ/անկանխիկ
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն նվազագույնը 70%
Վարկի ապահովվածությունը
 • մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝  2 երաշխավոր /առնվազն մեկը անշարժ գույքի սեփականատեր/,
 • 1 000 001 -2 500 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 2 երաշխավոր և շարժական գույք /ավտոմեքենա/
 • 2 500 000-10 500 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 2 երաշխավոր, անշարժ և շարժական գույք
Վարկառու ֆիզիկական անձանց
Վարկի նպատակը
 • պտղատու այգու հիմնում,
 • սառնարանների, ջերմատների, չորանոցների կառուցում,
 • բեռնատար տրանսպորտային միջոցների և գյուղ. տեխնիկայի ձեռքբերում
Տույժեր տուգանքներ Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,05%, ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,08%
Վարկի վաղաժամկետ  մարման տույժ չի կիրառվում
Մարումների հաճախականություն անուիտետային, արտոնյալ ժամանակահատվածով
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ) վարկի գումարի 1.5%
Վարկի ձևակերպումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից մինչև 7 աշխ. օրվա ընթացքում
Վճարունակության գնահատում
 • դրական վարկային պատմություն,
 • դրամական հոսքերի վերլուծություն,
 • եկամուտների և ծախսերի վերլուծություն,
 • հաշվեկշռի կազմում /ըստ անհրաժեշտության/
 • այցելություն բնակության վայր/տնտեսություն
Պահանջվող փաստաթղթեր
 • դիմողի (կնոջ կամ ամուսնու) անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • ամուսնության վկայական (եթե դիմորդն ամուսնացած է),
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ երաշխավոր անձանց համար,
 • տան իրավունքի սեփականության վկայական կամ այլ հողատարածքի սեփականության վկայական,
 • տեղեկանք գյուղապետարանից,
 • նախահաշիվ կատարվելիք աշխատանքների մասին,
 • այլ փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Ջրից դեպի շուկա ծրագրային վարկ

Թարմացվել է՝27/08/2018 16:51:48