Ղեկավարություն - Global Credit
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ