Հայտարարություն տույժերի վերաբերյալ

19 / 06 / 2019

Գլոբալ Կրեդիտը հայտարարում է մինչև 31.05.2018թ. անհուսալի դասակարգված վարկերի գծով հաշվեգրված տույժերից զիջումներ:

100.000-4,500.000 ՀՀ դրամ վարկի մայր գումարի մնացորդի՝

  1. միանվագ մարման դեպքում տույժերը զիջվում են 100%-ով
  2. Տարաժամկետ մարման դեպքում դեպքում տույժերը զիջվում են 80%-ով

Մանրամասների համար գրել ֆեյսբուքյան էջին կամ զանգահարել (011) 700 100 հեռախոսահամարով: