Global Credit

Անշարժ գույքի գրավադրում

18 / 02 / 2021

Տեղեկացնում ենք, որ կրկին գործարկվում է անշարժ գույքի գրավադրումով վարկը,որից կարող են օգտվել 25-60 տարեկան անձիք, ովքեր ունեն անշարժ գույք ք․Երևանում:

Վարկատեսակի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ՝ սեղմելով այստեղ :