Պարտատոմսերի տեղաբաշխում

27 / 11 / 2018

Տեղեկացնում ենք, որ­­­­­­­­­­­­­ 27.11.2018թ.-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում տեղի է ունեցել «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ»-ի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխում՝ ստանդարտ փակ (եվրոպական) աճուրդի միջոցով: Տեղաբաշխումն իրականացվել է հետևյալ պայմաններով.

Պարտատոմսերի դասը, ձևը

Անվանական արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային

Պարտատոմսի տարբերակիչ ծածկագիր(ԱՄՏԾ)

AMGLBLB27ER2

Թողարկման ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

27.11.2018թ.

Տեղաբաշխման ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

27.11.2018թ.

Մարման ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

27.11.2021թ.

Թողարկման ծավալ (ՀՀ դրամ)

500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխման ծավալ (ՀՀ դրամ)

500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ

Ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալ /ՀՀ դրամ/

995,068,340 (ինը հարյուր իննսունհինգ միլիոն վաթսունութ հազար երեք հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ

Բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալ /ՀՀ դրամ/

500,068,340.00  (հինգ հարյուր միլիոն վաթսունութ հազար երեք հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ

Աճուրդի մասնակիցների քանակ

6

Պահանջարկը տեղաբաշխված ծավալի համեմատ

199 %

Տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման գինը

10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման եկամտաբերություն

10%

Տեղաբաշխված արժեթղթերի միջին կշռված եկամտաբերություն

9.9947%

Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեք

/ՀՀ դրամ/

10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնային եկամտաբերություն

10  (տասը)  %

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակ (հատ)

50,000 (հիսուն հազար)