Վճարումն հաջողությամբ իրականացվել է - Global Credit