Վարկի գումարը (դրամ)
Վարկի ժամկետը (ամիս)
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
Սպասարկման ամսական տոկոս (%)
Թարմացվել է՝ 19/09/2016 12:52:47
Թարմացվել է՝ 19/09/2016 12:52:47