• 24-60
  Months
  Maximum period
 • 2,000,000
  AMD
  Maximum laon amount
 • 1,000
  People
  Got a loan

 

Վարկառու / Համավարկառու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի
Վարկավորման տարածաշրջանը ք. Երևան և հարակից մարզեր
*Վարկի գումարի առավելագույն մեծությունը 500 - 4,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման տոկոսադրույքը 16%
**Վարկի փաստացի տոկոսադրույքը 25.43% - 46.98%
Վարկի տրամադրման արժույթը ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման ժամկետը 24 - 60 ամիս
Վարկի նպատակը բնակելի և ոչ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
Տրամադրման եղանակը փուլային
Վարկային պարտավորությունների ապահովվածությունը նվազագույնը երկու անձի (երրորդ անձի) երաշխավորություն
Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ
 1. Վարկառուն պետք է ներկայացնի հիմնավոր տեղեկատվություն եկամուտների վերաբերյալ։
 2. Հայտի ընդունման օրվա դրությամբ հավանական վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ, 
Հավանական վարկառուի վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չպետք է   գերազանցի 30 օրացույցային օրը /հիմք է ընդունվում ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման զեկույցը/,
Երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ Հավանական երաշխավորները պետք է լինեն գրանցված աշխատող (նվազագույնը վեց ամիս), և հայտի ընդունման օրվա դրությամբ չպետք է ունենա   ժամկետանց պարտավորություններ
Վարկի դիմաց կատարվող վճարումներ Վարկի գումարի և վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսների մարումն իրականացվելու է ամսական հավասարաչափ վճարումներով՝ անուիտետային եղանակով
Վճարման պարբերականությունը ամսական
Արտոնյալ ժամանակահատված 0
Վարկի տրամադրման միջնովճար 30,000 ՀՀ դրամ,
Վարկի սպասարկման ամսական վճար վարկի գումարի 0.7%, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ միանվա և ամսական վարկի 0.5% մնացորդ
Դրամաշնորհ Առկա չէ
Վաղաժամկետ մարման համար գանձվող տույժ միայն  առաջին տարվա համար վարկի գումարի 10%-ից ավել վճարած գումարի 0.6%
Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար օրական 0.13%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ օրական 0.13%
Վարկի գումարի տրամադրում՝ վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի կնքումից հետո առավելագույնը 3/երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում 1 օրում
Վարկի տրամադրում 1 օրում

*Տեղեկացում՝ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

** - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

 How to get a loan
 • Application
 • Preparation of documents
 • Loan confirmation
LOAN BENEFITS
 • 1
  Fast
 • 2
  Online
 • 3
  At enytime