• 60-180
  Months
  Maximum period
 • 3,000,000
  AMD
  Maximum laon amount
 • 1,500
  People
  Got a loan

Վարկի տեսակը

Էներգոարդյունավետ  Վերանորոգման Վարկ

Վարկի նպատակը

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

Վարկառու

ՀՀ քաղաքացի

Վարկավորման գումար

275,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման ժամկետը

60-180 ամիս

Վարկի տրամադրման եղանակը

Փուլային, միանվագ

Վարկի

անվանական տոկոսադրույք

 

12%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

12.92 - 14.10%

Վարկի մարման ձև

Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային

Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն

Արտոնյալ ժամկետ

6-12 ամիս[1]

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար

Վարկի գումարի 1 % չափով

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5,000 ՀՀ դրամ

Վարկի ապահովություն

Առնվազն 1 համավարկառու[2]

Վարկի ժամկետանց մայր գումարի գծով հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

օրական 0.13%

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տուգանք՝  չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

օրական 0.13%

Վարկի հասատում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 3 (երեք)  բանկային օրվա ընթացքում

Վարկի ձևակերպում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 7 (յոթ)  բանկային օրվա ընթացքում[1] Արտոնյալ ժամանակահատվածում` միայն տոկոսագումարների մարում: Արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո` ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային վարկ:

[2] Համավարկառուները հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է ունենան ժամկետանց պարտավորություններ,  պետք է դասակարգված լինեն «Ստանդարտ» դասով,ունենան փաստաթղթերով հիմնավորված կայուն եկամուտ :

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼԻՍԿ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ/ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ[1]ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼԻՍ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԷՋՈՒՄՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԻՑ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՍՊԱՌՈՂԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿ՝ ՍՊԱՌՈՂԻՆ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ :

Վարկը տրամադրվում է Գլոբալ Կրեդիտ ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի գրասենյակում

How to get a loan
 • Application
 • Preparation of documents
 • Loan confirmation
LOAN BENEFITS
 • 1
  Fast
 • 2
  Online
 • 3
  At anytime