• 60-180
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 3,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1,500
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Տրամադրվում է բնակարանի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով:


Վարկի տեսակը

Էներգոարդյունավետ  Վերանորոգման Վարկ

Վարկի նպատակը

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

Վարկառու

ՀՀ քաղաքացի

Վարկավորման գումար

275,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման ժամկետը

60-180 ամիս

Վարկի տրամադրման եղանակը

Փուլային, միանվագ

Վարկի

անվանական տոկոսադրույք

 

12%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

12.92 - 14.10%

Վարկի մարման ձև

Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային

Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն

Արտոնյալ ժամկետ

6-12 ամիս[1]

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար

Վարկի գումարի 1 % չափով

Հայտի ուսումնասիրության վճար

5,000 ՀՀ դրամ

Վարկի ապահովություն

Առնվազն 1 համավարկառու[2]

Վարկի ժամկետանց մայր գումարի գծով հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

օրական 0.13%

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տուգանք՝  չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

օրական 0.13%

Վարկի հասատում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 3 (երեք)  բանկային օրվա ընթացքում

Վարկի ձևակերպում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 7 (յոթ)  բանկային օրվա ընթացքում[1] Արտոնյալ ժամանակահատվածում` միայն տոկոսագումարների մարում: Արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո` ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային վարկ:

[2] Համավարկառուները հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է ունենան ժամկետանց պարտավորություններ,  պետք է դասակարգված լինեն «Ստանդարտ» դասով,ունենան փաստաթղթերով հիմնավորված կայուն եկամուտ :

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԻՍԿ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ/ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ[1]: ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼԻՍ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԷՋՈՒՄ: ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԻՑ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՍՊԱՌՈՂԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿ՝ ՍՊԱՌՈՂԻՆ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ :

Վարկը տրամադրվում է Գլոբալ Կրեդիտ ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի գրասենյակում

Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Օրվա ցանկացած ժամի