• 12
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 150,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 50,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Տվյալ վարկատեսակի տոկոսադրույքը բարձր է․ նախապես դիտարկեք շուկայում առկա այլընտրանքները:

«Գլոբալ Կրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպության, «Իդրամ», «Թելսել», «Իզիփեյ» և «Յուփեյ» ընկերությունների համագործակցության արդյունքում, այսուհետ վերջիններիս հաշիվը հնարավոր կլինի համալրել «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈւՎԿ-ից ստացած վարկի միջոցով:

«Գլոբալ Կրեդիտի» նոր ծառայության շնորհիվ՝ «Իդրամ»-ի, «Թելսել»-ի, «Իզիփեյ»-ի և «Յուփեյ»-ի օգտատերերը կարող են դիմել և վայրկյանների ընթացքում վարկ ստանալ իրենց հաշվին օրվա յուրաքանչյուր պահի ցանկացած վայրից: Իրենց հաշիվը վարկի միջոցով համալրել կարող են «Իդրամ»-ի Պրեմիում Պլյուս, «Թելսել»-ի, Իզիփեյ»-ի Պրեմիում և «uPay»֊ի Սուպեր օգտատերերը , ովքեր համակարգում նույնականացված են գործող անձնագրով:


Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնում է «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈւՎԿ-ն՝ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո ուղարկվող հարցման միջոցով (վարկի ստացման վերաբերյալ որոշումը հիմնվում է Հաճախորդի վարկային պատմության և համապատասխան դրամապանակում բավարար ժամանակահատված հաճախորդ լինելու փաստի վրա): Վարկի տրամադրման հաստատումը ստանալուց և պայմանագիրն առցանց կնքելուց հետո գումարն անմիջապես փոխանցվում է համապատասխան դրամապանակի հաշվին, որից այն հնարավոր է կանխիկացնել կամ օգտագործել առցանց եղանակով՝ իրականացնելով վճարումներ և փոխանցումներ: 

Վարկատեսակի անվանում Wallet վարկատեսակ («Իդրամ» , «Թելսել» , «Իզիփեյ»)
Վարկառուի տարիքը 21-65
Վարկի գումարներ

10,000 ՀՀ դրամ; 20,000 ՀՀ դրամ; 40,000 ՀՀ դրամ; 80,000 ՀՀ դրամ; 100,000 ՀՀ դրամ;150,000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետը 12 ամիս
Տրամադրման կարգը անկանխիկ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 0%
 Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

100 դրամ – 10,000 դրամ վարկի դեպքում,
200 դրամ – 20,000 դրամ վարկի դեպքում,
300 դրամ – 40,000 դրամ վարկի դեպքում,
400 դրամ – 80,000 դրամ վարկի դեպքում,
500 դրամ – 100,000 դրամ վարկի դեպքում

750 դրամ – 150,000 դրամ վարկի դեպքում

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 447-460%
Օրական սպասարկման վճար վարկի մնացորդային գումարի նկատմամբ 0.5%-ի չափով
Վարկի մարումը ժամկետի վերջում
Սպասարկման վճարի վճարումը յուրաքանչյուր ամիս, հաշվարկված ըստ օրերի քանակի
Հայտի ուսումնասիրման վճար չի կիրառվում
Վարկի վաղաժամ մարում տույժեր չեն կիրառվում
Ժամկետանց գումարի տույժ 0.13% օրական
Ժամկետանց տոկոսի տույժ 0.13% օրական

 

Telcell APP

Idram APP

 EasyPay APP

uPay

 

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամարդում է Անհատական թերթիկ 

 

* - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`www.fininfo.am

 

**Վարկի տրամադրման որոշման կայացման վրա ազդող հիմնական գործոններից է վարկային պատմությունն ու վարկային գնահատականը՝ սքորը:

 

Վարկային պատմությունը իրենից ներկայացնում է տվյալների ամբողջություն՝ Ձեր կողմից սպասարկած և սպասարկվող վարկերի վերաբերյալ:

 

Սքորը վարկային պատմության վերլուծությամբ հաշվարկված վարկարժանության գնահատականն է՝ արտահայտված հստակ սանդղակով:

Այն կախված է մի շարք գործոններից, այդ թվում, բայց չսահմանափակվելով` ստացված վարկերի քանակից ու գումարից, վճարումների պատմությունից, ներկայացված նոր վարկային դիմումների քանակից:

 

Գնահատականը բարելավելու համար վարկառուն կարող է բացառել ժամկետանց պարտավորությունների առկայությունը, նվազեցնել տրված երաշխավորությունների քանակը,

ապահովել երաշխավորությունների մասով ժամկետանց գումարների մարումը, նվազեցնել ընթացիկ ծանրաբեռնվածությունը:

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Օրվա ցանկացած ժամի