• 120
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 3,200,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 15,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

 

Վարկառու/ համավարկառու ՀՀ քաղաքացի
Վարկի գումարը 200,000-3,200,000 ՀՀ դրամ
Վարկավորման տարածաշրջանը ՀՀ
Վարկի տրամադրման արժույթը ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը 120 ամիս
Մարումները ամենամսյա հավասարաչափ
Տարեկան տոկոսադրույքը 9.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 10%
Տոկոսադրույքի սահմանումն առաջին 1 տարվա համար հաստատուն
Տրամադրման եղանակը միանվագ
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն 100%
Կանխավճար սկսած 0%-ից
Միանվագ տրամադրման վճար 0%
Կնքվող պայմանագրեր վարկային և կոշտ գրավի պայմանագրեր
Գրավ ձեռք բերվող սարքավորումը և/կամ անձնական երաշխավորություն
Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար  օրական 0,13%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ օրական 0,13%
Վաղաժամկետ մարման տույժ 0%
Ամսական սպասարկման վճար չի պահանջվում
Վարկի հաստատում  1 օրվա ընթացքում

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 • Դիմում-հայտ վարկ ստանալու վերաբերյալ
 • անձնագիր /փոխարինող փաստաթուղթ/ և սոցիալական քարտ իր պատճեով
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Օրվա ցանկացած ժամի