• 120
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 1,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ


Pay4Me-ն առաջարկում է վարկային լուծումներ փոքր և միջին բիզնեսներին՝ հնարավորություն ընձեռնելով անմիջապես վճարել մատակարարված ապրանքի համար և ընդլայնել ծավալները:

Հիմնական առավելությունները.

 • արագ, անկանխիկ գործարքներ
 • իրացվելիության և վաճառքի ավելացում
 • ինտեգրում ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային հաշիվ-ապրանքագրերի համակարգին
Համագործակցող ընկերություններն են՝
 • «Վինկո» ՍՊԸ
 • «Կարատ Թրեյդ» ՍՊԸ
 • «Նեվիս» ՍՊԸ
 

Վարկի տեսակը

Վերականգնվող վարկային գիծ

Վարկի գումարը (սահմանաչափ)

100,000-1,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վերականգնվող վարկային գծի գործողության ժամկետը

120 ամիս

Վարկի մարման ժամկետը

3 ամիս՝ երկարաձգմա պայմանով․

Վարկի ժամկետը երկարաձգվում է, եթե վարկի ժամկետի երկարաձգման պահին Հաճախորդը համապատասխանում է «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ ներքին իրավական ակտերով սահմանված պայմաններին

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

24%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

 • 100,000 ՀՀ դրամ, 500,000 ՀՀ դրամ և 1 մլն ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափի դեպքում՝ դեպքում 27.32%,
 • 750,000 ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափի դեպքում՝ 27.38%

Վարկի նպատակը

Շրջանառու միջոցների համալրում

Տրամադրման կարգը

Անկանխիկ՝ վարկի գումարը վարկառուի անունից փոխանցվում է վերջինիս կողմից նշված Մատակարարին

Վարկի տրամադրման վճար

Չի կիրառվում

Վարկի փոխանցման վճար

 • Մինչև 100,000 ՀՀ դրամ գործարքի դեպքում - յուրաքանչյուր գործարքից գանձվում է 100 ՀՀ դրամ
 • 100,001-ից ՀՀ դրամ և ավել գործարքների դեպքում - յուրաքանչյուր գործարքից գանձվում է 200 ՀՀ դրամ

Վարկի փոխանցման վճարը գանձվում է վերականգնվող վարկային գծից վարկ տրամադրելու միջոցով (վարկի փոխանցման վճարի չափով ձևակերպվում է վարկ)

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգը

 • Ժամկետի վերջում
 • Վարկային պարտավորությանն ուղված մարումները կատարվում են հետևյալ հերթականությամբ՝

1) Տուժանքների մարում (առկայության դեպքում)

2) Հաշվեգրված տոկոսագումարների մարում

3) Վարկի մարում

Վարկի ապահովվածություն

Չի պահանջվում

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Առկա չէ

Տույժեր, տուգանքներ

 • Ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0.13%
 • Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0.13%
 • Ժամկետանց գումարի տոկոս՝ պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույքի չափով՝ տարին ընդունելով 365 օր

Վարկի աղաժամկետ մարման տույժ

Չի կիրառվում

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայակնը
 • Անձնագիր կամ ՆՔ
 • Սոցիալական քարտ

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնելու ժամկետը

Վարկային հայտ ներկայացնելու պահին

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման/մերժման գործոններ

Վարկային հայտի հաստատման գործոններ`

 • հաճախորդի լավ վարկային պատմություն,
 • վարկունակության գնահատում

Վարկային հայտի մերժման գործոններ`

 • հաճախորդի վատ վարկային պատմություն,
 • եկամուտների ոչ բավարար մակարդակ

* ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

● ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

● ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

 Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ, որտեղ ներկայացված են վարկի պայմանները: «Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով www.fininfo.am

● «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

● ՁԵՐ ՎԱՐԿԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄՆ ԱՆՎՃԱՐ Է

● ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒ

Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Քեզ հարմար վայրից