• 84
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 10,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1,500
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկը տրամադրվում է բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման, արդիականացման և բարեկարգման նպատակով:


Վարկի նպատակը  Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում,արդիականացում,բարեկարգում
Վարկառու  ՀՀ քաղաքացի  ՀՀ քաղաքացի
Վարկի առավելագույն գումար                                                                      **սպասարկվող հիփոթեքային վարկի պայմանագրային գումարի 30%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 20,000 ԱՄՆ դոլար և ոչ պակաս քան 1,000 ԱՄՆ դոլար **սպասարկվող հիփոթեքային վարկի մնացորդի 20%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 10,000 ԱՄՆ դոլար և ոչ պակաս քան 1,000 ԱՄՆ դոլար 
Վարկի տրամադրման արժույթ  ԱՄՆ դոլար  ԱՄՆ դոլար
Վարկի տրամադրման ժամկետ

մինչև սպասարկվող հիփոթեքային վարկի վերջնաժամկետը, բայց ոչ ավել քան

84 ամիս
մինչև սպասարկվող հիփոթեքային վարկի վերջնաժամկետը, բայց ոչ ավել քան
84 ամիս
Վարկի տրամադրման եղանակը   Միանվագ կամ փուլային Միանվագ կամ փուլային
Վարկի տոկոսադրույքը 10%  10%
Վարկի փաստացի տոկոսադրույքը 19.61-19.63% 24.36-24.39%
Վարկի մարումը Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային Ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային
 Վարկի սպասարկման վճար ամսական վարկի մնացորդի՝ 0.67% ամսական վարկի մնացորդի՝ 1%
Կանխիկացման վճար 0.5% 0.5%
Ապահովվածություն հաջորդող գրավ 2 երաշխավոր
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն 50% Չի սահմանվում
Գրավի գնահատման վճար 15,000 ՀՀ դրամ (միանվագ) Չի սահմանվում
Կադաստրի հետ կապված վճար 26,200 ՀՀ դրամ (միանվագ) Չի սահմանվում
Վաղաժամկետ մարման համար գանձվող տույժ  (գործում է միայն  Վարկի տրամադրման ամսաթվից հաշված 12 (տասներկու) ամսվա ընթացքում) Վարկի պայմանագրային գումարի  10%-ից ավելի յուրաքանչյուր վաղաժամկետ մարման դեպքում յուրաքանչյուր վաղաժամկետ մարվող գումարի  0.6% չափով Վարկի պայմանագրային գումարի  10%-ից ավելի յուրաքանչյուր վաղաժամկետ մարման դեպքում յուրաքանչյուր վաղաժամկետ մարվող գումարի  0.6% չափով
Վարկի ժամկետանց մայր գումարի գծով հաշվարկվող տուգանք օրական 0.13% օրական 0.13%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տուգանք՝  չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար օրական 0.13% օրական 0.13%
Վարկի հաստատում 4-5 աշխատանքային օր նույն օրը

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

 «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 

ՁԵՐ ՎԱՐԿԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄՆ ԱՆՎՃԱՐ Է

 

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


 • անձնագիր, սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
 • տեղեկանք գրավի առարկան արգելանքի տակ չլինելու վերաբերյալ, 
 • գրավի առարկայի գնահատման ակտ
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Օրվա ցանկացած ժամի