ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ