• 120-240
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 60,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 15,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Գլոբալ Կրեդիտն առաջարկում է արագ, հարմար և ամենակարևորը՝ օնլայն հիփոթեք: Վարկավորման համար կարող եք դիմել CASHME․АМ-ի միջոցով:


Վարկառու / Համավարկառու

ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ

Վարկավորման տարածաշրջանը

ք. Երևան և հարակից մարզեր

Վարկի գումարի առավելագույն մեծությունը

2 մլն. - 60 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման տոկոսադրույքը

12-13%

*Վարկի տրամադրման փաստացի տոկոսադրույք

13.37%-19.67%

Տոկոսադրույքի սահմանումն առաջին 3 տարվա համար

հաստատուն

Վարկի տրամադրման արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման ժամկետը

120-240 ամիս

Տրամադրման եղանակը

միանվագ

Վարկային պարտավորությունների

 ապահովածությունը

ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի գրավադնում, առանձին դեպքերում նաև այլ գույքի գրավադնում

Գույքի ձեռք բերման և/կամ գրավադրման պայմանագիրը

եռակողմ պայմանագիր

Վարկի դիմաց կատարվող վճարումները*

հավասարաչափ մեծությամբ

Վճարման պարբերականությունը

ամսական

Պահանջվող կանխավճարի գումարը

սկսած 30%-ից, առանձին դեպքերում սկսած 10%-ից

Վարկի գումար / գրավի գրավադրված արժեք գործակից

առավելագույնը 70%

ԸՊԵ` ընդհանուր պարտավորություններ / զուտ եկամուտ գործ.

առավելագույնը 60%

Վաղաժամկետ մարման համար գանձվող տույժ միայն  առաջին տարվա համար

ավել վճարած գումարի 0.6%

Վարկի ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվող տուգանք՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար

օրական 0.13%

Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով՝ չվճարված յուրաքանչյուր օրվա համար տույժ

օրական 0.13%

Վարկի գումարի տրամադրում գրավի, հիփոթեքի իրավունքի պետական գրանցման վկայականը  ստանալուց

առավելագույնը 3 աշխ. օրվա ընթացքում

Վերաֆինանսավորման ժամկետ

180 օր

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկի ձևակերպում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում

 

* - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

 Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 

ՁԵՐ ՎԱՐԿԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄՆ ԱՆՎՃԱՐ Է

 

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

  


 

 Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Վարկառուիևհամավարկառուի/ների (առկայությանդեպքում) կողմից

 • դիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ
 • անձնագիրն ու սոցիալական քարտն իր պատճենով (2 օրինակից) 
 • աշխատանքային գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում)
 • աշխատանքային պայմանագրի պատճեն
 • տեղեկանք բնակության վայրից
 • տեղեկանքներ եկամուտների վերաբերյալ (սահմանված տեղեկանք աշխավայրից աշխատավարձի չափի նշմամբ, այլ տեղեկանքներ և այլն, որոնք հավաստում են եկամուտների մեծությունը)
 • ամուսնության/ամուսնալուծության վկայականն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • ամուսնու անձնագիրն իր պատճենով (2 օրինակից)
 • երեխաների առկայության դեպքում երեխաների անձնագրերն իրենց պատճեով
 • բնակելի անշարժ գույքի այլ սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • տեղեկանք բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման պահին տվյալ տարածքում գրանցված/հաշվառված անձանց վերաբերյալ (իր պատճենով)
 • բնակելի անշարժ գույքի հասցեում գրանցված անձանց անձնագրերն իրենց պատճենով՝ 2 օրինակից (առկայության դեպքում)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթն իր պատճենով՝ 2 օրինակից (սեփականության վկայական և այլն)
 • բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի ձեռք բերման հիմքը պատճեով (որոշում, պայմանագիր և այլն)
 • տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումից բնակելի անշարժ գույքի առարկայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 •  բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման աշխատանքների ծախսերի նախահաշիվ` աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության կամ վարկառուի/համավարկառուի ստորագրությամբ
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Քեզ հարմար ցանկացած վայրում