Գրանցում և լիցենզավորում2010թ-ի հոկտեմբերի 26-ի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի թիվ 267 Ա որոշմամբ գրանցվել և լիցենզավորվել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՓԲԸ-ն (Գրանցման վկայական թիվ 107, լիցենզիա թիվ 35):ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ գրանցման տվյալներ՝