• 120-240
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 80,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Գլոբալ Կրեդիտն առաջարկում է արագ, հարմար և ամենակարևորը՝ օնլայն հիփոթեք: Վարկավորման համար կարող եք դիմել CASHME հավելվածի միջոցով:


Վարկի նպատակը
 • բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
 • բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում
Վարկավորման տարածաշրջանը հիմնականում ք.Երևան, ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, ք.Մասիս, ք.Աշտարակ
*Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Վարկի ժամկետը 1 – 180 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը
 • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում՝ 12-18%
 • Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում՝ 14-20%
 • Բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում՝ 14-20%
**Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում՝ 12.91

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում՝ 15.28

Բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատում՝ 15.28

Կանխավճար (նվազագույնը) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում՝ 20%
Վարկի սահմանային գումարը
 • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում՝80 000 000 ՀՀ դրամ
 • Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/կառուցապատում՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար չի սահմանվում
Վարկ / Գրավի արժեք սահմանային հարաբերակցությունը
 • Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում` 80%
 • Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/կառուցապատում՝ 50%
Վարկի և տոկոսի վճարում Անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարման գրաֆիկ 
Տույժեր, տուգանքներ Պայմանագրի կնքման օրվա դրությամ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային 
տարեկան դրույքի կրկնապատիկիչափով, ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.13%
 Վաղաժամկետ մարման տույժ  առաջին 1 տարվա ընթացքում վարկի 10%-ից ավել վճարվող գումարի 0.6% չափով
 Հայտի ուսումնասիրության վճար  5 000 ՀՀ դրամ
Գրավի գնահատման վճար 15.000-25.000 ՀՀ դրամ
Կադաստրի հետ կապված վճար 26.400-97.800 ՀՀ դրամ
Նոտարական վավերացման վճար 15.000-35.000 ՀՀ դրամ
 Վարկի սպասարկման վճար  վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ
 Որոշման կայացում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 Վարկի ձևակերպում  անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 Անհրաժեշտ պայմաններ
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատում՝ անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրում ֆիզիկական վնասից՝ վարկի գումարի (սեփական ռեսուրսներով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ վարկի մնացորդային գումարի) նկատմամբ տարեկան 0.2-0.22% դրույքով
 • վարկառուի դժբախտ դեպքերից տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.2- 0.22% դրույքով

*Տեղեկացում՝ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

** - Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 

ՁԵՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

 

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Օրվա ցանկացած ժամի