Գրանցում և լիցենզավորում2010թ-ի հոկտեմբերի 26-ի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի թիվ 267 Ա որոշմամբ գրանցվել և լիցենզավորվել է «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՓԲԸ-ն (Գրանցման վկայական թիվ 107, լիցենզիա թիվ 35):   «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ գրանցման տվյալներ՝ - «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Ազդագրի գրանցման վերաբերյալ որոշում - ՀՀ Կենտրոնական Բանկի նախագահի  15.07.2014թ. թիվ N 1/763  Ա որոշում - Պարտատոմսերի ազդագիր - ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 26.10.2010թ թիվ 267Ա որոշում (էջ 1)  - ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 26.10.2010թ թիվ 267Ա որոշում (էջ 2)  -Վարկային կազմակերպության լիցենզիա՝ թիվ 35  - Գրանցման վկայական թիվ 107