• 18
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 2,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 24
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկատեսակը նախատեսված է անհատ ձեռնարկատերերի համար:


  «Էքսպրես» բիզնես վարկ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Վարկի սահմանաչափը

200,000- 2,000,000 500-5,000

Տրամադրման կարգը

անկանխիկ

Տարեկան տոկոսադրույքը

16.9% 13.9%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

42.05-46-65% 37.95-41.44%

Ամսական սպասարկման վճար

1.25-1.65%՝ կախված վարկի ժամկետից

6 ամիս՝ 1.25%

12 ամիս՝ 1.50%

18 ամիս՝ 1.65%

Տրամադրման ժամկետը

6-18 ամիս

Տոկոսագումարների վճարումը

ամենամսյա

Վարկի գումարի մարումները

անուիտետային

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

1%, գանձվում է վարկի գումարից վարկի տրամադրման ժամանակ
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Առանց գրավի