Վարկի գումարը (դրամ)
Վարկի ժամկետը (ամիս)
Տարեկան տոկոսադրույք (%)
Սպասարկման ամսական տոկոս (%)
Թարմացվել է՝ 25/04/2022 12:52:37