Հիփոթեքային վարկեր


 

  «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՓԲԸ հետ համագործակցության շրջանակներում «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան» պետական ծրագրի շրջանակներում Սեփական ռեսուրսներ
Վարկի նպատակը
 • բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
 • բնակելի անշարժ գուքի կառուցապատում
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
 • բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
 • բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերում
 • բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
Վարկավորման տարածաշրջանը հիմնականում ք.Երևան, ք.Աբովյան, ք.Էջմիածին, ք.Մասիս, ք.Աշտարակ
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Տրամադրման ժամկետը 120 – 240 ամիս 120-240 ամիս 1 – 180 ամիս
անշարժ գույքի վերանորոգում
60-180 ամիս
   
Տարեկան տոկոսադրույքը բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
13%
 • ք.Երևան - 9.5% (2% սուբսիդավորվող) ՀՀ մարզերում - 10.5% (4% սուբսիդավորվող)
15 – 17%
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում
14%   16 – 18%
Կանխավճար (նվազագույնը) բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
30%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 10% ք. Երևան՝ 30%, ՀՀ շրջանում ձեռք բերելիս՝ այլ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 10% 20%
Վարկի սահմանային գումարը բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
25 000 000 ՀՀ դրամ 11 000 000 ՀՀ դրամ 80 000 000 ՀՀ դրամ
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում
 • վերանորոգում՝ մինչև 15 000 000 ՀՀ դրամ
 • կառուցապատում՝ մինչև 25 000 000 ՀՀ դրամ
- 20 000 000 ՀՀ դրամ
Վարկ / Գրավի արժեք սահմանային հարաբերակցությունը բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում
70%, լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90% ք. Երևան՝ 70%, ՀՀ շրջանում ձեռք բերելիս՝ այլ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90% 80%
բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում / կառուցապատում
50% - 50%
Վարկի և տոկոսի վճարում ամսական հավասարաչափ մարումների ժամանակացույց
Տույժեր, տուգանքներ ժամկետանց գումարի տույժ օրական՝ 0.3%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական՝ 0.5%
Վաղաժամկետ մարման տույժ առաջին 1 տարվա ընթացքում վաղաժամկետ մարվող գումարի 3% չափով
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար վարկի գումարի 0.7% չափով, նվազագույնը՝ 30 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ
Վարկի ձևակերպում անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Անհրաժեշտ պայմաններ
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատում՝ անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից
 • գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի տարեկան ապահովագրում ֆիզիկական վնասից՝ գույքի արժեքի (սեփական ռեսուրսներով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ վարկի մնացորդային գումարի) նկատմամբ տարեկան 0.2-0.22% դրույքով
 • վարկառուի դժբախտ դեպքերից տարեկան ապահովագրություն՝ վարկի գումարի արժեքից տարեկան 0.2- 0.22% դրույքով
Լրացուցիչ պայմաններ  
 • ամուսինների գումարային առավելագույն տարիքը - 60 տարեկան, որոնցից յուրաքանչյուրի տարիքը ոչ ավել 35-ից
 • ձեռք բերվող անշարժ գույքի առուվաճառքի առավելագույն արժեքը - 16 000 000 ՀՀ դրամ
 • ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատված շուկայական առավելագույն արժեքը - 16 500 000 ՀՀ դր.
 

  «Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am