«Ազգային հիփոթեքային» ՎՎԿ ՓԲԸ հետ համագործակցություն